​ 2 بلاتکلیفی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

بلاتکلیفی

بلاتکلیفی,دولت,دستمزد,

قصه طولانی تعیین دستمزد کارگران به سال ۹۹ رسید چراکه جلسات نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بدون رسیدن به هیچ نتیجه به فروردین امسال موکول شد و به‌این‌ترتیب کارگران و کارفرمایان را در تعیین دستمزد بلاتکلیف گذاشت.   ظاهرا پیشنهاد نماینده کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزارتومانی و پیشنهاد نماینده کارگران افزایش 3/1میلیون تومان برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۹ است، اما با توجه به آخرین تورم اعلام‌شده احتمال تصمیم‌گیری افزایش ۵۰۰ هزارتومانی دستمزد نیز وجود دارد. این در حالی است…

تبلیغات بنری
بلاتکلیفی کارگران در فرمول محاسبه دستمزد دولت

قصه طولانی تعیین دستمزد کارگران به سال ۹۹ رسید چراکه جلسات نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بدون رسیدن به هیچ نتیجه به فروردین امسال موکول شد و به‌این‌ترتیب کارگران و کارفرمایان را در تعیین دستمزد بلاتکلیف گذاشت.

ادامه مطلب