​ 2 بچه دار شدن

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

بچه دار شدن

بچه دار شدن,

پرونده هاي ناتمام گذشته را ببندید و با گذشته خود صلح کنید.آسيبهايي كه والدينتان به شما زده اند را شناسايي کنید تا از تكرار آن در ارتباط با فرزندتان جلوگيري شود.اجازه ندهيد فرزندتان قرباني خستگي ها، عصبانيتها، ناكامي ها، و شكستهاي شما شود.توانايي آنرا داشته باشید كه در اوج خستگي و خشم، تشخيص دهيد خشم شما از فرزندتان نيست پس به بهانه كارهايي كه ميكند سر او خالي نکنید.والدين_حتما_بخوانند

تبلیغات بنری