تبلیغات بنری
کشورها چگونه از کسب و کار خود حمایت می‌کنند؟

با شیوع ویروس کرونا، کشورهای مختلف بسته های حمایتی را تدوین کردند تا بواسطه چنین بسته هایی تأثیر کرونا را بر کسب و کار و تولیدات خود کم کنند. کشورهایی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود به جهت منابع مالی مشکلی ندارند و با هیچ تحریمی‌مواجه نیستند.

ادامه مطلب
لوازم اماده بافت قالیبافی تبریز