​ 2 تاریخ شروع بنزین 5 هزار تومانی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تاریخ شروع بنزین 5 هزار تومانی

تاریخ شروع بنزین 5 هزار تومانی,ماجرای افزایش قیمت بنزین به 5 هزار تومان,

با وجود این که منابع رسمی هرگونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را منتفی اعلام کرده اند، اما می بینیم که برخی تحرکات رسانه ای و رویدادهای اقتصادی و سیاسی، گمانه زنی های افزایش قیمت بنزین و یا تغییر در نحوه عرضه سوخت را بیش تر از گذشته کرده است.   به گزارش سایت خبری «واضح نیوز»، با یادآوری اتفاق های سال گذشته و رخدادهای خبری پیش از افزایش قیمت بنزین، متوجه خواهیم شد که دوباره همان بحث ها به میان آمده و امروز بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در فضای رسانه ها، از پایین بودن قیمت بنزین و گازوئیل…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
جزئیات بنزین 5 هزار تومانی | احتمال افزایش قیمت بنزین به پنج هزار تومان

با وجود این که منابع رسمی هرگونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را منتفی اعلام کرده اند، اما می بینیم که برخی تحرکات رسانه ای و رویدادهای اقتصادی و سیاسی، گمانه زنی های افزایش قیمت بنزین و یا تغییر در نحوه عرضه سوخت را بیش تر از گذشته کرده است.

ادامه مطلب