​ 2 تصادف خودرو پژو ۴۰۵ با تویوتا راوفور

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تصادف خودرو پژو ۴۰۵ با تویوتا راوفور

تصادف,تصادف خودرو پژو ۴۰۵ با تویوتا راوفور,

تصادف شدید یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ با تویوتا راوفور باعث برخورد تویوتا با گاردریل حاشیه اتوبان و متاسفانه قطع شدن پای راننده تویوتا گردید. فراموش نکنیم هیچ خودرویی امن مطلق نیست.          

تبلیغات بنری
تصاویر : تصادف شدید یک دستگاه خودرو پژو 405 با تویوتا راوفور

تصادف شدید یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ با تویوتا راوفور باعث برخورد تویوتا با گاردریل حاشیه اتوبان و متاسفانه قطع شدن پای راننده تویوتا گردید. فراموش نکنیم هیچ خودرویی امن مطلق نیست.