​ 2 تغییر قانون مهریه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تغییر قانون مهریه

مهریه,تغییر قانون مهریه,

آفتاب یزد : بهمن کشاورز درباره اینکه تا چه حد امکان تغییر قانون مهریه وجود دارد به آفتاب یزد گفت:‌ »به هر حال اگر تعیین سکه به عنوان مهریه قانونا ممنوع شود به ناچار لازم‌الاجرا است. اما گمان نمی‌کنم که این حرکت مشکلی را حل کند. زیرا می‌شود چیزهای دیگری را که به همین نحو در معرض افزایش قیمت باشد به عنوان مهریه قرار داد و مضافا اینکه تعیین مهریه امری است بین زوج و زوجه و امر خصوصی مردم محسوب می‌شود پس دخالت هر چه کمتر در این قبیل امور از جانب دولت و حاکمیت قابل توصیه…

تبلیغات بنری

بهمن کشاورز درباره اینکه تا چه حد امکان تغییر قانون مهریه وجود دارد به آفتاب یزد گفت:‌ »به هر حال اگر تعیین سکه به عنوان مهریه قانونا ممنوع شود به ناچار لازم‌الاجرا است. اما گمان نمی‌کنم که این حرکت مشکلی را حل کند.

ادامه مطلب