​ 2 تولید دستکش

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تولید دستکش

تولید دستکش,تولید الکل,

وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما اهم اقدامات وزارت صمت در افزایش تولیدات اقلام بهداشتی و محورهای برنامه‌ای وزارتخانه را برای سال جهش تولید تشریح کرد.وی افزود: تولید مواد شوینده از اسفندماه ۹۸ تاکنون ۸ برابر و تولید الکل ۲۰ برابر شده است و تولید دستکش بیش از ۲ برابر شده است، پیش از کرونا ۲ میلیون تولید می‌کردیم، الان ۴/۵ میلیون عدد تولید می‌کنیم و همچنین ظرفیت واحدهای تولیدکننده شوینده‌ها را از ۵۰ درصد به ۹۰ درصد رسانده‌ایم.    رضا رحمانی در…

تبلیغات بنری
وزیر صمت : افزایش 2 برابری تولید دستکش و 20 برابری الکل

وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما اهم اقدامات وزارت صمت در افزایش تولیدات اقلام بهداشتی و محورهای برنامه‌ای وزارتخانه را برای سال جهش تولید تشریح کرد.وی افزود: تولید مواد شوینده از اسفندماه ۹۸ تاکنون ۸ برابر و تولید الکل ۲۰ برابر شده است و تولید دستکش بیش از ۲ برابر شده است، پیش از کرونا ۲ میلیون تولید می‌کردیم، الان ۴/۵ میلیون عدد تولید می‌کنیم و همچنین ظرفیت واحدهای تولیدکننده شوینده‌ها را از ۵۰ درصد به ۹۰ درصد رسانده‌ایم.

ادامه مطلب