​ 2 تیبا

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

تیبا

وصیعت نامه,پراید,تیبا,

تیبای عزیز اکنون که چند صباحی بیشتر از عمر من باقی نمانده تو را به عنوان جانشین خودم انتخاب میکنم ... . 1.در برابر تحریم مقاوم باش ... و هرگز اجازه نده جنس خوب به تو نصب کنند ! . 2. هرسال که از عمرت گذشت 2 ملیون بزار رو قیمتت ... تا بتوانی وقتی بیست ساله شدی 100 میلیون بشوی ! . 3. تولیدت را انبوه کن. مطمئن باش مردم راهی جز خرید تو ندارند ! . 4. جوری رفتار کن که هر روز در قسمت حوادث آخرین خبر عکست را ببینند ! . 5. و در آخر وقتی بالغ شدی بگزار وانت تیبا هم بزنند..هرگز نام مرا فراموش نکن و این…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز