​ 2 جدول درسی دروس تلویزیونی دوشنبه 22 اردیبهشت

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول درسی دروس تلویزیونی دوشنبه 22 اردیبهشت

برنامه فرصت برابر 22 اردیبهشت 99,برنامه ی درسی شبکه 4 فردا 22 اردیبهشت 99,جدول درسی دروس تلویزیونی دوشنبه 22 اردیبهشت,جدول زمانبندی دروس فردا 22 اردیبهشت99,جدول پخش شبکه آموزش 22 اردیبهشت,دروس مقاطع تحصیلی دوشنبه 22 اردیبهشت,مدرسه تلویزیونی ایران 22 اردیبهشت 99,

جدول پخش برنامه درسی ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۲۲ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اولاز ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطهاز ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ٨از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
جدول پخش برنامه درسی «دوشنبه 22 اردیبهشت 99» شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی ۲۲ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

ادامه مطلب