تبلیغات بنری
ابعاد ترسناك اقتصاد جهانی پس از كرونا

آمار بیكاری بریتانیا به‌سرعت رشد خواهد كرد و به بالای ٦ میلیون نفر خواهد ر سید؛ یعنی حدود ٢١‌درصد از كل نیروهای كار پروفسور «دیوید بل» اقتصاددان دانشگاه «استرلینگ» می‌گوید که به نظر می‌رسد این سقوط در فعالیت‌های اقتصادی و شغل‌ها دست‌كم ١٠ برابر سریع‌تر از ركود اقتصادی ‌سال ٢٠٠٨ باشد «كلاوس ویستسن» اقتصاددان ارشد منطقه یورو در موسسه مشاوره‌ای «پانتئون»: «در یك جمله بگویم: ترسناك، مخوف، آزاردهنده و... خودتان شرایط را تصور كنید. ما در حال كلنجار رفتن با كلمات هستیم تا این اعداد و ارقام را توصیف كنیم. اعداد و ارقامی كه در حال حاضر خارج از محدوده معقول قرار دارد و تفسیر آنها بسیار مشكل است

ادامه مطلب
لوازم اماده بافت قالیبافی تبریز