​ 2 حقوق بازنشستگی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

حقوق بازنشستگی

بازنشسته,حقوق بازنشستگی,اخبار حقوق بازنشستگان,

سوسن یحیی‌پور: عدالت در دریافت حقوق‌ها و ارتقای وضعیت معیشتی ازجمله درخواست‌های بازنشستگان به‌ویژه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، است که طی سالیان گذشته به کرات شنیده می‌شود. حال، دولت اعلام کرده که به منظور همسان‌سازی حقوق این گروه از بازنشستگان نیز برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است. باید منتظر ماند و دید که چه تغییری در دریافتی‌ها آن هم با توجه به شرایط سخت و حساس کنونی اقتصاد ایران…

تبلیغات بنری
ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان در کشور

سوسن یحیی‌پور: عدالت در دریافت حقوق‌ها و ارتقای وضعیت معیشتی ازجمله درخواست‌های بازنشستگان به‌ویژه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، است که طی سالیان گذشته به کرات شنیده می‌شود. حال، دولت اعلام کرده که به منظور همسان‌سازی حقوق این گروه از بازنشستگان نیز برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است. باید منتظر ماند و دید که چه تغییری در دریافتی‌ها آن هم با توجه به شرایط سخت و حساس کنونی اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد.

ادامه مطلب