​ 2 دانشمندان کره ی جنوبی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

دانشمندان کره ی جنوبی

افراد افسرده,دانشمندان امریکایی,رابطه ی عاطفی,دانشمندان کره ی جنوبی,کاربران اینستاگرام,

دانشمندان کره ی جنوبی پروفایل ۱۷۹ نفر از کاربران اینستاگرام را آنالیز کردند (در مجموع ۲۵،۳۹۴ عکس).این دانشمندان پی بردند کسانی که در رابطه ی عاطفی هستند، در مقایسه با کسانی که شریک عاطفی ندارند، بیشتر عکس هایی به اشتراک می گذارند که رنگ های برجسته و پررنگی دارند.     علاوه بر این، افراد برونگرا و کسانی که مستعد خودشیفتگی هستند بیشتر از دیگران، از فیلترهای پررنگ برای عکس های خود استفاده می کنند.دانشمندان امریکایی با آنالیز ۴۳،۹۵۰ عکس از کاربران اینستاگرام، پی بردند افراد افسرده بیشتر عکس…

تبلیغات بنری
افراد افسرده بیشتر عکس به اشتراک می گذارند

دانشمندان کره ی جنوبی پروفایل ۱۷۹ نفر از کاربران اینستاگرام را آنالیز کردند (در مجموع ۲۵،۳۹۴ عکس).

این دانشمندان پی بردند کسانی که در رابطه ی عاطفی هستند، در مقایسه با کسانی که شریک عاطفی ندارند، بیشتر عکس هایی به اشتراک می گذارند که رنگ های برجسته و پررنگی دارند.