​ 2 درامد شبکه یک از تبلیغات سریال پایتخت

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

درامد شبکه یک از تبلیغات سریال پایتخت

سود تبلغاتی سریال پایتخت,درامد شبکه یک از تبلیغات سریال پایتخت,هزینه ساخت سریال پایتخت 6,سود درامدهای تبلیغات بازرگانی پایتخت 6,

بر اساس براورده های انجام , صدا و سیما از مجموع 15 قسمت سریال پایتخت شش , بالغ بر 309 میلیارد تومان درامد تبلیغاتی از اگهی های بزرگانی داشته است. بر اساس اعللام صدا و سیما هزینه ساخت فیلم پایتخت شش 20 میلیارد تومان اعلام شده بود که قاعدتا گران گفته شده است.   با کسر هزینه ساخت فیلم که 20 میلیارد تومان بود . سود خالص باقیمانده 289 میلیارد تومان میشود که به جیب صدا و سیما رفته است. البته 20 میلیارد هزینه برای 4 تا تیکه و بازسازی همسفر گوش و بهروز وثوقی خیلی گران است.  

تبلیغات بنری
هزینه و سود سریال پایتخت برای تلویزیون / 309  میلیارد تومان درآمد سریال پایتخت

بر اساس براورده های انجام , صدا و سیما از مجموع 15 قسمت سریال پایتخت شش , بالغ بر 309 میلیارد تومان درامد تبلیغاتی از اگهی های بزرگانی داشته است. بر اساس اعللام صدا و سیما هزینه ساخت فیلم پایتخت شش 20 میلیارد تومان اعلام شده بود که قاعدتا گران گفته شده است.