​ 2 دروس مقاطع تحصیلی یکشنبه 21 اردیبهشت 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

دروس مقاطع تحصیلی یکشنبه 21 اردیبهشت 99

مدرسه تلویزیونی ایران 21 اردیبهشت 99,دروس مقاطع تحصیلی یکشنبه 21 اردیبهشت 99,جدول پخش شبکه آموزش و شبکه 4 فردا,جدول زمانبندی دروس فردا 21 اردیبهشت 99,جدول درسی دروس تلویزیونی شنبه 20 اردیبهشت 99,برنامه ی درسی شبکه 4 فردا 201اردیبهشت 99,برنامه فرصت برابر 21 اردیبهشت 99,

فردامدرسه تلویزیونی ایران 21 اردیبهشت 99,دروس مقاطع تحصیلی یکشنبه 21 اردیبهشت 99,جدول پخش شبکه آموزش و شبکه 4 فردا,جدول زمانبندی دروس فردا 21 اردیبهشت 99,جدول درسی دروس تلویزیونی شنبه 20 اردیبهشت 99,برنامه ی درسی شبکه 4 فردا 201اردیبهشت 99,برنامه فرصت برابر 21 اردیبهشت 99,   برنامه درسی فردا یکشنبه ۲۱ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه   ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس (بزودی منتشر میشه)…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
جدول پخش برنامه درسی «یکشنبه 21 اردیبهشت 99» شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی 21 اردیبهشت 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه 1399