​ 2 دريا آرامش

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

دريا آرامش

امواج دريا,دريا آرامش,

امواج دريا يون منفى ایجاد مىكنند، يون منفى قابليت جذب اكسيژن بدن را بالا ميبرد و سطح سروتونين، ماده اى كه با خُلق و استرس در ارتباط است را تنظيم مى كند. بخاطر همين كنار دريا آرامش داريم    

تبلیغات بنری