تبلیغات بنری
دریاچه ارومیه بعد از بارش های اخیر زنده شده است

دریاچه ارومیه 1398,وضعیت دریاچه ارومیه هم اکنون,

وضعیت دریاچه ارومیه در حال حاضر,تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۶ سانتی متر و نسبت به اول مهر ماه ۹۷ از افزایش ۸۱ سانتی متری برخوردار است.

ادامه مطلب
لوازم اماده بافت قالیبافی تبریز