تبلیغات بنری

آرمان ملي : بانک مرکزي گزارش داد که در بهمن 98 حدود 719 هزار فقره چک به ارزش 116 هزار ميليارد ريال برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 6/3 درصد و از نظر مبلغ 1/4 درصد افزايش داشته است.

ادامه مطلب
لوازم اماده بافت قالیبافی تبریز