​ 2 دسته چک

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

دسته چک

برگشت چک,چک برگشتی,امار برگشتی چک,دسته چک,

آرمان ملي : بانک مرکزي گزارش داد که در بهمن 98 حدود 719 هزار فقره چک به ارزش 116 هزار ميليارد ريال برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 6/3 درصد و از نظر مبلغ 1/4 درصد افزايش داشته است.   بر اساس تازه‌ترين آمار بانک مرکزي، حدود هشت ميليون و 600 هزار فقره چک به ارزش حدود 1219 هزار ميليارد ريال در بهمن 98 در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 6/1 درصد و 3/10 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.   در دوره مورد بررسي، در استان تهران حدود 2 ميليون و 900…

تبلیغات بنری

آرمان ملي : بانک مرکزي گزارش داد که در بهمن 98 حدود 719 هزار فقره چک به ارزش 116 هزار ميليارد ريال برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 6/3 درصد و از نظر مبلغ 1/4 درصد افزايش داشته است.

ادامه مطلب