​ 2 دوبیتی در مورد حجاب

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

دوبیتی در مورد حجاب

شعر حجاب کودکانه,شعر سعدی در مورد حجاب,شعر کوتاه درباره حجاب,شعر طنز درباره حجاب,شعر حجاب زینبی,شعر در مورد حجاب اجباری,متن شعر حجاب,دوبیتی در مورد حجاب,تقصیر نمایان شدن موی زنان است,

گویند که هردرد و بلایی به جهان است تقصیر نمایان شدن موی زنان استچون شال زنان رفته عقب توی خیابان وضعیت دلار چنین در نوسان استکولاک به پا گشته به ایلام و سنندج در حاشیه فارس ببین سیل روان استعریان شده گیسوی زنی  بر لب یک رود این جرم و گنه موجب خشکیدن آن استاز لرزش اندام زنی بوده  به یک رقص گر زلزله در جهرم و کرمان و همدان استافتاده اگر آتش قهری به پلاسکو چون موی زنان در ملاء عام عیان است یا جام شرابی شده نوشیده به یک بزم طوفان شن و ماسه به اهواز وزان است یک خواب بدی دیده بزرگی که…

تبلیغات بنری