​ 2 دور سوم دادگاه نجفی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

دور سوم دادگاه نجفی

حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی,دور سوم دادگاه نجفی,همسر اول نجفی,

حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی به مناسبت آغاز دور سوم دادگاه نجفی، در گفتگو با خبرآنلاین درباره زوایایی از این پرونده سخن گفت که درادامه بخش هایی از این گفت وگو را میخوانید.   * از زمانی که من به این پرونده ورود کردم، همان روزی که در دادسرا اعلام وکالت کردم پرونده با کیفرخواست قتل عمد به دادگاه تقدیم شد. در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران موفق به مطالعه پرونده شدم و نقایصی دیدم که اعلام کردم. دادگاه نقایص ما را در بخشی پذیرفت و با بخشی از رفع نقص موافقت کرد. در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
 پشت پرده یک رضایت / مهریه میترا را همسر اول نجفی داد

حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی به مناسبت آغاز دور سوم دادگاه نجفی، در گفتگو با خبرآنلاین درباره زوایایی از این پرونده سخن گفت که درادامه بخش هایی از این گفت وگو را میخوانید.

ادامه مطلب