​ 2 دکتر علی ناظری آستانه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

دکتر علی ناظری آستانه

دکتر علی ناظری آستانه,اختلالات شخصیت,شخصیت ضد اجتماعی,

دکتر علی ناظری آستانه ‪-‬ شخصیت یک عنوان کلی است که رفتار قابل مشاهده فرد را توصیف می کند و یا برای بیان تجارب درونی و ذهنی او به کار می رود.   اختلالات شخصیت نیز به تجارب درونی و ذهنی و رفتارهای با دوامی گفته می شود که بر معیارهای فرهنگی منطبق نیست. انعطاف ناپذیر است و از نوجونی شروع می شود و در طول زمان تغییر نمی کند و سبب ناخشنودی فرد یا اختلال در کارکردهای او می شود .   گروهی از این اختلالات در کسانی دیده می شود که هیجان و بی ثباتی از بارزترین وجوه شخصیتی آنها است .   شخصیت ضد…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
 اختلال شخصیت ضد اجتماعی چیست؟

دکتر علی ناظری آستانه ‪-‬ شخصیت یک عنوان کلی است که رفتار قابل مشاهده فرد را توصیف می کند و یا برای بیان تجارب درونی و ذهنی او به کار می رود. اختلالات شخصیت نیز به تجارب درونی و ذهنی و رفتارهای با دوامی گفته می شود که بر معیارهای فرهنگی منطبق نیست.

ادامه مطلب