​ 2 رومینا اشرفی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

رومینا اشرفی

رومینا اشرفی,

رومینا اشرفی,

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز

پدر رومینا اشرفی که او را با داس به قتل رسانده است به 9 سال زندان و بهمن خاوری هم به 2 سال زندان محکوم شدند.در ادامه  واکنش تند مهنار افشار بازیگر زن سینما را به حکم پدر رومینا اشرفی میخوانید