​ 2 رونق کسب و کار اینترنتی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

رونق کسب و کار اینترنتی

رونق کسب و کار اینترنتی,راه اندازی کسب و کار اینترنتی,فروش انلاین,

این روزها سبک زندگی و روابط اجتماعی  مردم با وجود ویروس کرونا دستخوش تغییرات بسیاری شده است . برخی  برای اینکه از دست این میهمان ناخوانده در امان باشند ، درخانه مانده اند  و بیشتر  مراکز فرهنگی ، آژانس های مسافرتی  ، مدارس و دانشگاه ها و کسب و کارهای خرد  هم  تعطیلند. البته تعدادی از افراد هم  از خانه کارشان را دنبال می کنند. همین تغییرات موجب شده تا  این سؤال مهم پرسیده شود که جهان پساکرونایی درایران  و جهان چگونه خواهد بود و زندگی  افراد در…

تبلیغات بنری
تحول در آموزش و افزایش کسب و کارهای اینترنتی محصول دوران پسا کرونا

این روزها سبک زندگی و روابط اجتماعی  مردم با وجود ویروس کرونا دستخوش تغییرات بسیاری شده است . برخی  برای اینکه از دست این میهمان ناخوانده در امان باشند ، درخانه مانده اند  و بیشتر  مراکز فرهنگی ، آژانس های مسافرتی  ، مدارس و دانشگاه ها و کسب و کارهای خرد  هم  تعطیلند. البته تعدادی از افراد هم  از خانه کارشان را دنبال می کنند. همین تغییرات موجب شده تا  این سؤال مهم پرسیده شود که جهان پساکرونایی درایران  و جهان چگونه خواهد بود و زندگی  افراد در روزهای بعد از کرونا دچار چه تغییراتی خواهد شد. برخی معتقدند  که زندگی عادی انسان ها با تغییرات اساسی مواجه خواهد شد  و همه افراد از داشته هایشان  بیشتر و بهتر استفاده می کنند اما گروهی دیگر بر این باورند  بعد از کرونا رویکرد همه دولت ها به سمت پیشبرد علم و فناوری خواهد رفت .

ادامه مطلب