​ 2 ساعت پخش فیلم های سینمایی چهارشنبه 5 شهریور 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت پخش فیلم های سینمایی چهارشنبه 5 شهریور 99

ساعت پخش فیلم های سینمایی چهارشنبه 5 شهریور 99,

فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز چهارشنبه 5 شهریور 5  فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش 🗓 چهارشنبه ۵ شهریور   🔹 سفر به اعماق زمین | آمریکا ۱۹۵۹ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 گیتا | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 شب دهم | ایران ۱۳۶۸ - ساعت ۴:۳۰ 🔹 مکافات | ایتالیا ۱۹۳۹ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 گیتا | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 تسلیم نشو | آمریکا ۲۰۰۸ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 شب دهم | ایران ۱۳۶۸ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 بچه های ابری | ایران ۱۳۸۵ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 فداکار | آمریکا ۲۰۰۸ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 تسلیم نشو | آمریکا ۲۰۰۸ - ساعت ۱۷:۰۰ 🔹 یک تکه نان…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز