​ 2 سردار سلیمانی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

سردار سلیمانی

فرمانده سپاه قدس,سردار سلیمانی,سردار سلیمانی به ترامپ,

فرمانده سپاه قدس,سردار سلیمانی,سردار سلیمانی به ترامپ,

تبلیغات بنری