​ 2 سلبریتی های 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

سلبریتی های 99

سلبریتی های 99,چهره های مشهور ایران,

آفتاب یزد ‪-‬ شاید برای خیلی‌ها این سوال به وجود آمده باشد که چرا سلبریتی‌ها در باره هر مسئله ای اظهار نظر می‌کنند، واقعیت این است که وقتی این افراد احساس می‌کنند طرفدارانی دارند و از طرف گروهی جانب داری می‌شوند احساس قدرت به آن‌ها دست می‌دهد چرا که تملق و تعلق خاطر نسبت به طرفداران پیدا می‌کنند و حس می‌کنند که قدرت طرفدارانشان بر قدرت آن‌ها افزوده شده است.   برخی انسان‌های مشهور تصور می‌کنند که چون طرفدار دارند و صفحات مجازی نیز مثل…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
 سلبریتی‌هایی که رشد نیافته مشهور شدند

شاید برای خیلی‌ها این سوال به وجود آمده باشد که چرا سلبریتی‌ها در باره هر مسئله ای اظهار نظر می‌کنند، واقعیت این است که وقتی این افراد احساس می‌کنند طرفدارانی دارند و از طرف گروهی جانب داری می‌شوند احساس قدرت به آن‌ها دست می‌دهد چرا که تملق و تعلق خاطر نسبت به طرفداران پیدا می‌کنند و حس می‌کنند که قدرت طرفدارانشان بر قدرت آن‌ها افزوده شده است.