تبلیغات بنری
لااقل خاك کشور را صادر نكنيد / صادرات خاک ایران به خارج

آرمان- خاک یکی از منابع حاصل‌خیز یک سرزمین محسوب می‌شود، حال اگر به هر دلیل این موهبت طبیعی مورد بی‌توجهی یا کم توجهی قرار بگیرد، دیگر یکی از نعمات در کشت و تولید از بین می‌رود. تاکنون درباره اینکه محیط‌زیست کشور در ابعاد مختلف دچار خسران شده بارها گفته و شنیده‌ایم.

لوازم اماده بافت قالیبافی تبریز