​ 2 عزت الله انتظامی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

عزت الله انتظامی

عزت الله انتظامی,تشییع جنازه عزت الله انتظامی,دفن عزت الله انتظامی,ساعت تشییع پیکر عزت الله انتظامی,تشییع پیکر عزت الله انتظامی,

عزت الله انتظامی,تشییع جنازه عزت الله انتظامی,دفن عزت الله انتظامی,ساعت تشییع پیکر عزت الله انتظامی,تشییع پیکر عزت الله انتظامی,

تبلیغات بنری
تاریخ و ساعت تشییع پیکر «عزت الله انتظامی»

تاریخ و ساعت تشییع پیکر «عزت الله انتظامی»:ایرج راد، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر، بازیگر و کارگردان که از سوی خانه تئاتر برای هماهنگی مراسم در منزل استاد انتظامی حضور داشت از تشییع پیکر عزت الله انتظامی از مقابل تالار وحدت خبر داد.