​ 2 عشق به شوهر

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

عشق به شوهر

عشق به شوهر,قهر شوهر,بیزار شدن شوهر,فراری شدن همسر از زندگی,

گاهی خانم ها با لجبازی ها و ندانم کاری های خود همسران خود را چنان از زندگی مشترک بیزار میکنند که یا مرد کلن قید زندگی مشترک را میزند و زن را طلاق میدهد و اگر هم امکان طلاق زن برایش مقدور نبود به کلی از زندگی و همسر سرد میشود . حالا اگر همسرمان اینطور شد چطور دوباره او را به زندگی عادی برگردانیم.   خانمی سوالی در این مورد مطرح کرده است که مربتط با موضوع مقاله امروز سایت بود دوستان من توی روابط عمومی خیلی ضعیفم. گاهی احساس حماقت میکنم. اما قدرت یادگیری استعداد خوب منه. میتونم بگم اگه کسی بم بگه…

تبلیغات بنری
نحوه برگرداندن عشق از دست رفته مرد به همسرش

گاهی خانم ها با لجبازی ها و ندانم کاری های خود همسران خود را چنان از زندگی مشترک بیزار میکنند که یا مرد کلن قید زندگی مشترک را میزند و زن را طلاق میدهد و اگر هم امکان طلاق طلاق زن برایش مقدور نبود به کلی از زندگی و همسر سرد میشود . حالا اگر همسرمان اینطور شد چطور دوبتاره او را به زندگی عادی برگردانیم.