​ 2 عوارض مهریه کم

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

عوارض مهریه کم

عواقب مهریه کم,عوارض مهریه کم,مهریه کم در روایات,معایب مهریه کم,مهریه مناسب چقدر است,زیباترین مهریه,مهریه پایین و طلاق,مزایای مهریه 14 سکه,حدیث درباره مهریه کم,سوال درباره مهریه کم,

نفحات صبح؛ مسلما مهریه یکی از مهمترین مباحث پیرامون ازدواج در جامعه ما می باشد. کمی مهریه یا زیادی آن همیشه مورد بحث جوانان در آستانه ازدواج است.حال این سوال مطرح است که مهریه باید زیاد باشد یا کم؟مهریه مناسب چگونه مهریه ایی است؟ آیا مهریه زیاد باعث خوشبختب و تودام ازدواجی ارام است؟آیا مهریه فراوان ماییه مباهات دختر و تضمین دهنده برای عدم اطلاق و سوء استفاده مرد میشود؟ نظر اسلام و ائمه هدی علیهم السلام در این باره چگونه است؟ در متن زیر به بررسی بسیار کوتاه این موضوع مهم پرداخته ایم   فلسفه…

تبلیغات بنری