​ 2 فراموش‌شدگان کرونا

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فراموش‌شدگان کرونا

شيوع کرونا,کارگر,فراموش‌شدگان کرونا,روزنامه آرمان ملی,

آرمان ملي: کارگران که از ابتداي شيوع کرونا در دسته‌بندي فراموش‌شدگان کرونا قرار گرفتند و مجبور به ادامه فعاليت شدند، حالا هم بايد با خطر بيکاري و عدم بازگشت به کار روبه‌رو باشند؛ چراکه اگر هزينه‌هاي اقتصادي کرونا به کارفرمايان به نحوي از سوي دولت جبران نشود، محتمل‌ترين اقدام آنها تعديل نيروي انساني و کاهش هزينه نيروي کار خواهد بود.   از سوي ديگر بسياري از کارگران در اين روزها مجبورند بدون هيچگونه محافظتي در سرکارشان بروند. ابراهيم فيضي، که در شهرک صنعتي شمس آباد کار…

تبلیغات بنری
کرونا و بیکاری در کمین کارگران ایرانی

آرمان ملي: کارگران که از ابتداي شيوع کرونا در دسته‌بندي فراموش‌شدگان کرونا قرار گرفتند و مجبور به ادامه فعاليت شدند، حالا هم بايد با خطر بيکاري و عدم بازگشت به کار روبه‌رو باشند؛ چراکه اگر هزينه‌هاي اقتصادي کرونا به کارفرمايان به نحوي از سوي دولت جبران نشود، محتمل‌ترين اقدام آنها تعديل نيروي انساني و کاهش هزينه نيروي کار خواهد بود.

ادامه مطلب