​ 2 فناوری‌های برتر سال ۲۰۲۰

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فناوری‌های برتر سال ۲۰۲۰

فناوری برتر,مرکز ملی فضای مجازی,فناوری‌های برتر سال ۲۰۲۰,

معاونت راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی ۱۰ فناوری برتر سال پیش رو را برای دستیابی به موفقیت معرفی کرد.   معاونت راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی بر مبنای گزارش روندهای سالانه مجله MIT Technology Review ، فناوری‌های برتر سال ۲۰۲۰ را که انتظار می‌رود تأثیر به سزایی در حل مسائل و مشکلات مهم مربوط به کار و زندگی افراد داشته باشند معرفی و مورد بررسی قرار داد.   به گزارش واضح به نقل از «ایران» این 10 فناوری برتر به این شرح است:   مگا منظومه های ماهواره‌ای…

تبلیغات بنری
10 فناوری برتر آینده را بشناسید

معاونت راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در گزارشی ۱۰ فناوری برتر سال پیش رو را برای دستیابی به موفقیت معرفی کرد.
معاونت راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی بر مبنای گزارش روندهای سالانه مجله MIT Technology Review ، فناوری‌های برتر سال ۲۰۲۰ را که انتظار می‌رود تأثیر به سزایی در حل مسائل و مشکلات مهم مربوط به کار و زندگی افراد داشته باشند معرفی و مورد بررسی قرار داد.