​ 2 فیلم های شبکه نمایش 99/2/18

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های شبکه نمایش 99/2/18

فیلم های شبکه نمایش 99/2/18,

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش پنجشنبه 19 اردیبهشت 99 به شرح زیر میباشد .   🔹دوستان ادی کویل | آمریکا ۱۹۷۳ - ساعت ۱:۰۰🔹 حماسه ساز | آمریکا ۲۰۰۰ - ساعت ۳:۰۰🔹 ریشه ها ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰🔹‌ ترافیک | فرانسه ۱۹۷۱ - ساعت ۶:۰۰🔹 حماسه ساز | آمریکا ۲۰۰۰ - ساعت ۸:۰۰🔹 پاپیون | چک و آمریکا ۲۰۱۷ - ساعت ۹:۳۰🔹 ریشه ها ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰🔹 مرد | ایران ۱۳۸۶ - ساعت ۱۳:۰۰🔹 راه طولانی خانه | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۱۵:۰۰🔹 اتاق ماروین | آمریکا ۱۹۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰🔹 ریشه ها ۳ | آمریکا ۲۰۱۶ -…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز