​ 2 قصه عاشقانه لیلا و حامد

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

قصه عاشقانه لیلا و حامد

عکس نوشته عاشقانه,عاشقانه های سریال پدر,عکس نوشته قصه لیلا و حامد سریال پدر,عکس نوشته عاشقانه ریحانه و سینا,عکس نوشته سریال پدر 4,قصه عاشقانه لیلا و حامد,

حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می‌شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می‌گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت‌ساز بزند و در ادامه قصه عاشقانه لیلا و حامد شروع میشود . ...»   عکس نوشته عاشقانه از قصه عاشقی لیلا و حامد سریال پدر - سری دوم           سری اول :  «عکس نوشته های عاشقانه» « لیلا و حامد سریال پدر»

تبلیغات بنری
سری دوم از عکس های عاشقانه «قصه لیلا و حامد» «سریال پدر»

«حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می‌شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می‌گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت‌ساز بزند و در ادامه قصه عاشقانه لیلا و حامد شروع میشود . ...»