تبلیغات بنری

 بخشی از این اتهام مبتنی بر خط خبری است که رسانه های وابسته به آمریکا مانند تلویزیون عرب زبان «الحره» در روزهای گذشته در توجیه اعتراضات جمعه گذشته در «ناصریه» مرکز استان ذیقار در جنوب عراق در پیش گرفته اند.

ادامه مطلب
لوازم اماده بافت قالیبافی تبریز