​ 2 مدرسه تلویزیونی ایران 20 اردیبهشت 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

مدرسه تلویزیونی ایران 20 اردیبهشت 99

مدرسه تلویزیونی ایران 20 اردیبهشت 99,دروس مقاطع تحصیلی شنبه 20 اردیبهشت 99,جدول پخش شبکه آموزش و شبکه 4 فردا,جدول زمانبندی دروس فردا 20 اردیبهشت 99,جدول درسی دروس تلویزیونی شنبه 20 اردیبهشت 99,برنامه ی درسی شبکه 4 فردا 20 اردیبهشت 99,برنامه فرصت برابر 20 اردیبهشت 99,

جدول پخش برنامه درسی ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹   جدول برنامه درسی فردا شنبه ۲۰ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه   از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ۹ نهم متوسطه اول   از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ هشتم متوسطه اول   از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵…

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
جدول پخش برنامه درسی «شنبه 20 اردیبهشت 99» شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی ۲۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

 

جدول برنامه درسی فردا شنبه ۲۰ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

ادامه مطلب