تبلیغات بنری
آخرین آمار مهاجرین افغانی در ایران / کدام شهرها بیشتر مهاجر افغانسانی را دارند

بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، مهاجرین افغانستانی بیشتر در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان زندگی می‌کنند اما در این میان یک استان بیش از ۵۰۰۰۰۰ هزار تبعه افغانستانی را در خود جای داده است.

لوازم اماده بافت قالیبافی تبریز