​ 2 مهدی رعنایی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

مهدی رعنایی

مهدی رعنایی,کل دبوان نظامی مهدی رعنایی,دستگیری مهدی رعنایی با نوحه جنجالی,

ماجرای مداحی مهدی رعنایی و کل دیوان نظامی شاعران ایرانی و رودکی و صدها شهریار و سعدی و هاتف فدای شاعر به مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا را در فیلم کامل در این بخش ببینید و شنوید و با این مداح اصفهانی آشنا شوید.   فیلم مداحی مهدی رعنایی درباره کل دبوان نظامی ویدئویی از مداحی مهدی رعنایی مداح اصفهانی در فضای مجازی منتشر شده که وی در هنگام مداحی به تمامی عناصر فرهنگ و هنر گذشته ایران حمله می کند و یا به نوعی از شاعر بیت معروف به مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا تعریف و تمجید و قدردانی کرده است.  …

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
مداحی مهدی رعنایی درباره کل دیوان نظامی و شاعران ایرانی + توضیحات کامل و فیلم

ماجرای مداحی مهدی رعنایی و کل دیوان نظامی شاعران ایرانی و رودکی و صدها شهریار و سعدی و هاتف فدای شاعر به مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا را در فیلم کامل در این بخش ببینید و شنوید و با این مداح اصفهانی آشنا شوید.

ادامه مطلب