​ 2 هزینه ساخت سریال پایتخت 6

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

هزینه ساخت سریال پایتخت 6

سود تبلغاتی سریال پایتخت,درامد شبکه یک از تبلیغات سریال پایتخت,هزینه ساخت سریال پایتخت 6,سود درامدهای تبلیغات بازرگانی پایتخت 6,

بر اساس براورده های انجام , صدا و سیما از مجموع 15 قسمت سریال پایتخت شش , بالغ بر 309 میلیارد تومان درامد تبلیغاتی از اگهی های بزرگانی داشته است. بر اساس اعللام صدا و سیما هزینه ساخت فیلم پایتخت شش 20 میلیارد تومان اعلام شده بود که قاعدتا گران گفته شده است.   با کسر هزینه ساخت فیلم که 20 میلیارد تومان بود . سود خالص باقیمانده 289 میلیارد تومان میشود که به جیب صدا و سیما رفته است. البته 20 میلیارد هزینه برای 4 تا تیکه و بازسازی همسفر گوش و بهروز وثوقی خیلی گران است.  

تبلیغات بنری
هزینه و سود سریال پایتخت برای تلویزیون / 309  میلیارد تومان درآمد سریال پایتخت

بر اساس براورده های انجام , صدا و سیما از مجموع 15 قسمت سریال پایتخت شش , بالغ بر 309 میلیارد تومان درامد تبلیغاتی از اگهی های بزرگانی داشته است. بر اساس اعللام صدا و سیما هزینه ساخت فیلم پایتخت شش 20 میلیارد تومان اعلام شده بود که قاعدتا گران گفته شده است.