​ 2 پزشکان هندی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

پزشکان هندی

توده,زن هندی,پزشکان هندی,

🔻خارج کردن توده ۵۰ کیلویی از شکم یک زن هندی!   🔹پزشکان هندی موفق به بیرون آوردن بزرگترین تومور تخمدان در جهان به وزن ۵۰ کیلوگرم از شکم زن ۵۲ ساله شدند. بیمار پیش از این اضافه وزن شکایت کرده و گفته بود به دلیل ورم پا قادر به راه رفتن نیست. ۴۵ درصد از وزن بیمار مربوط به تومور سرطانی بود که با عمل جراحی بیرون آورده شد.

تبلیغات بنری
نقش آرا فرش تبریز
خارج کردن توده 50 کیلویی از شکم یک زن هندی + عکس

🔻خارج کردن توده ۵۰ کیلویی از شکم یک زن هندی!

 

🔹پزشکان هندی موفق به بیرون آوردن بزرگترین تومور تخمدان در جهان به وزن ۵۰ کیلوگرم از شکم زن ۵۲ ساله شدند. بیمار پیش از این اضافه وزن شکایت کرده و گفته بود به دلیل ورم پا قادر به راه رفتن نیست. ۴۵ درصد از وزن بیمار مربوط به تومور سرطانی بود که با عمل جراحی بیرون آورده شد.