​ 2 پشت صحنه اعتراض‌های اخیر

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

پشت صحنه اعتراض‌های اخیر

عبدالرضا رحمانی فضلی,پشت صحنه اعتراض‌های اخیر,

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفت‌وگو با «ایران» تشریح کردپشت صحنه اعتراض‌های اخیر- هر نوع خشونتی را ناامنی تفسیر نمی‌کنیم - 3800 نفر در تجمعات اخیر شرکت داشتند - 700 صرافی غیرمجاز داشتیم - در اعتراضات دستگیری‌ها هدفمند استفرناز حسنعلی زادهخبرنگارچگونه می‌شود امنیت کشوری را که یک هفتم قاره اروپا مساحت دارد  تأمین کرد؟ کشوری که مرز غربی اش تا همین چند وقت پیش مقر داعش بود و مرز شرقی‌اش مقر طالبان؛ کشوری که از 31 استانش، 16 استانش مرزی است؛ آن هم…

تبلیغات بنری
روزنامه ایران از دپشت صحنه اعتراض‌های اخیر گزارش میدهد

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفت‌وگو با «ایران» تشریح کرد پشت صحنه اعتراض‌های اخیر- هر نوع خشونتی را ناامنی تفسیر نمی‌کنیم - 3800 نفر در تجمعات اخیر شرکت داشتند - 700 صرافی غیرمجاز داشتیم - در اعتراضات دستگیری‌ها هدفمند است

ادامه مطلب