​ 2 کرونا و کشورهای عربی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

کرونا و کشورهای عربی

کرونا,کرونا و کشورهای عربی,

کرونا ویروس در حال حاضر بیش از 140 کشور جهان را درگیر خودش کرده است.  کشورهای عربی گزارش کمی از شیوع این ویروس در کشورشان به رسانه داده اند. اما با این حال این کشورهای مخصوصا کشور مصر مبتلایان زیادی را گزارش کرده است    

تبلیغات بنری
تصاویر : حال و هوای کشورهای عربی بعد از کرونا ویروس

کرونا ویروس در حال حاضر بیش از 140 کشور جهان را درگیر خودش کرده است.  کشورهای عربی گزارش کمی از شیوع این ویروس در کشورشان به رسانه داده اند. اما با این حال این کشورهای مخصوصا کشور مصر مبتلایان زیادی را گزارش کرده است

ادامه مطلب