• پنجشنبه 20 مهر 1402 - 14:06
  • 161
  • 0 دیدگاه

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی بانک تجارت 1402

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی بانک تجارت 1402  بانک تجارت در نظر دارد به منظور تامین و تکمیل کادر اجرایی مورد نیاز خود در سمت متصدی امور اداری، متصدی امور بانکی و بانکدار در 25 استان با برگزاری آز
آغاز ثبت نام آزمون استخدامی بانک تجارت 1402

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی بانک تجارت 1402 

بانک تجارت در نظر دارد به منظور تامین و تکمیل کادر اجرایی مورد نیاز خود در سمت متصدی امور اداری، متصدی امور بانکی و بانکدار در 25 استان با برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه دعوت به همکاری نماید. متقاضیان تا 25 مهرماه برای ثبت نام مهلت خواهند داشت.

 مهلت ثبت نام: تا 25 مهرماه 1402  

برای مطالعه جزئیات استخدام به وبسایت بانک تجارت مراجعه بفرمایید.