آلبوم تصاویر کشنده ام پاور ۵۰۰ + عکس های کابین کشنده کامیون امپاور بهمن دیزل

عکس های کامل کشنده ام پاور ۵۰۰  قیمت شرکت این کشنده ۲۸۹۰و قیمت حواله مرداد ماه آن ۳۸۰۰ و قیمت در بازار آزاد حدود ۵۱۰۰ گفته می‌شود(در حال حاضر یعنی اوسط خردادماه ) عکسهای کامیون امپاور به
آلبوم تصاویر کشنده ام پاور ۵۰۰ + عکس های کابین کشنده کامیون امپاور بهمن دیزل

عکس های کامل کشنده ام پاور ۵۰۰ 

قیمت شرکت این کشنده ۲۸۹۰و قیمت حواله مرداد ماه آن ۳۸۰۰ و قیمت در بازار آزاد حدود ۵۱۰۰ گفته می‌شود(در حال حاضر یعنی اوسط خردادماه )

عکسهای کامیون امپاور بهمن دیزل

تصاویر کشنده کامیون امپاور

عکسهای کامیون امپاور بهمن دیزل

امپاور بهمن دیزل,امپاور بهمن دیزل,کامیون کشنده امپاور

کشنده امپاور

عکسهای کامیون کشنده امپاور

تصاویر کشنده امپاور

گالری عکسهای امپاور کشنده بهمن دیزل

داخل کابین کشنده کامیون امپاور بهمن دیزل

منبع:پیج اینستاگرام باکامیون