آلمالیق سپاهان را تهدید کرد

زمزمه های نارضایتی حریف سپاهان؛ آلمالیق تهدید کرد! باشگاه آلمالیق نسبت به شرایط برگزاری بازی امشب معترض است. اگر زمان پایان بازی نساجی و نوبهار را 19:30 درنظر بگیریم، در بهترین حالت ساعت 20 رختکن خ
آلمالیق سپاهان را تهدید کرد

زمزمه های نارضایتی حریف سپاهان؛ آلمالیق تهدید کرد!

باشگاه آلمالیق نسبت به شرایط برگزاری بازی امشب معترض است. اگر زمان پایان بازی نساجی و نوبهار را 19:30 درنظر بگیریم، در بهترین حالت ساعت 20 رختکن خالی می شود و در اختیار دو تیم سپاهان و آلمالیق قرار می گیرد. باشگاه آلمالیق به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده اصلا از اینکه فقط 90 دقیقه قبل از بازی رختکن به آن ها سپرده شود، رضایت ندارد.

حتی زمزمه هایی به گوش می رسید مبنی بر اینکه باشگاه آلمالیق تهدید کرده اصلا در زمین حاضر نمی شود و بازی را برگزار نمی کند.

اما AFC در پاسخ به این باشگاه ازبک اعلام کرده شرایط مشابه برای باشگاه سپاهان هم حاکم است و آن ها باید به زمین مسابقه بروند. پیش از این باشگاه سپاهان در تلاش بود این بازی را به تعویق بیندازد که کنفدراسیون فوتبال آسیا با ذکر این نکته که برنامه بازی ها بهم می ریزد، با درخواست زردپوشان مخالفت کرد.