• چهارشنبه 12 مهر 1402 - 23:40
  • 161
  • 0 دیدگاه

آمار پیرترین مناطق تهران اعلام شد؛ مهر 1402

آمار سالمندترین مناطق تهران اعلام شد  مدیرکل سلامت شهرداری تهران: براساس آمار سال ۱۴۰۲، ۱۱ تا ۱۳ درصد از جمعیت سالمندی در تهران احصا شده است. مناطق ۱، ۳ و ۶ بالاترین نرخ سالمندی و هرم سنی را
آمار پیرترین مناطق تهران اعلام شد؛ مهر 1402

آمار سالمندترین مناطق تهران اعلام شد 

مدیرکل سلامت شهرداری تهران:

براساس آمار سال ۱۴۰۲، ۱۱ تا ۱۳ درصد از جمعیت سالمندی در تهران احصا شده است.

مناطق ۱، ۳ و ۶ بالاترین نرخ سالمندی و هرم سنی را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین آمار جمعیت سالمندی در مناطق ۲۲، ۲۱ و ۱۹ بین ۱۱ تا ۱۳ درصد است.

جمعیت سالمندی در سال ۱۴۲۰ به حدود ۲۰ درصد می‌رسد./ ایسنا