فیلم | آپشن جالب ون فیات دوکاتو پارسیان موتور در ایران

حسین دلاور در بررسی فیات دوکاتو در نمایشگاه خودروی تهران، به معرفی یکی از امکانات ون دوکاتو مونتاژی در ایران پرداخت . در آیت ویدیو این اپشنون دوکاتو پارسیان موتور را تماشا کنید 
فیلم | آپشن جالب ون فیات دوکاتو پارسیان موتور در ایران

حسین دلاور در بررسی فیات دوکاتو در نمایشگاه خودروی تهران، به معرفی یکی از امکانات ون دوکاتو مونتاژی در ایران پرداخت . در آیت ویدیو این اپشنون دوکاتو پارسیان موتور را تماشا کنید