تبلیغات بنری
حالوا : بر روی سنگ قبر شخصی به غیر از نام و نام خانوادگی، تاریخ وفات و اطلاعات اولیه، تحصیلات او را نیز حک کردند. این حک شدن مدرک تحصیلی بر روی سنگ قبر به صورت عجیبی خبرساز شد. بر طبق متن حک شده، او دارای مدرک کارشناسی علوم طبیعی از دانشگاه سراسری بوده است.   بسیاری از کاربران در واکنش به این حرکت عنوان کردند که در قدیم مدارک تحصیلی را برای دیوار اتاق نصب می کردند و اکنون بر روی سنگ قبر مینویسند. عده ای دیگر از کاربران نیز عنوان کردند که هدف از این کار متوجه نشدند. به گفته ی آنها شاید این شخص…
آیا مدرک تحصیلی در جهان آخرت نیز بکار می آید ؟

حالوا : بر روی سنگ قبر شخصی به غیر از نام و نام خانوادگی، تاریخ وفات و اطلاعات اولیه، تحصیلات او را نیز حک کردند. این حک شدن مدرک تحصیلی بر روی سنگ قبر به صورت عجیبی خبرساز شد.

بر طبق متن حک شده، او دارای مدرک کارشناسی علوم طبیعی از دانشگاه سراسری بوده است.


سنگ قبر

 

بسیاری از کاربران در واکنش به این حرکت عنوان کردند که در قدیم مدارک تحصیلی را برای دیوار اتاق نصب می کردند و اکنون بر روی سنگ قبر مینویسند. عده ای دیگر از کاربران نیز عنوان کردند که هدف از این کار متوجه نشدند. به گفته ی آنها شاید این شخص در دنیای دیگر می‌خواهد در جایی استخدام شود که به مدرک تحصیلی او نیازمند هستند.

سوالی که به شدت ذهن کاربران را در این رابطه مشغول کرده است این ایت که "آیا واقعا مدرک تحصیلی در جهان آخرت نیز به کار می آید؟