• جمعه 20 خرداد 1401 - 16:02
  • 273
  • 0 دیدگاه

فیلم / اجرای سرود سلام فرمانده توسط کودکان نیجریه / سلام فرمانده به آفریقا رفت

فیلم اجرای گروهی سرود سلام فرمانده در نیجریه توسط کودکان این کشور را ببینید 
فیلم / اجرای سرود سلام فرمانده توسط کودکان نیجریه / سلام فرمانده به آفریقا رفت

فیلم اجرای گروهی سرود سلام فرمانده در نیجریه توسط کودکان این کشور را ببینید