• جمعه 12 آبان 1402 - 18:05
  • 83
  • 0 دیدگاه
  • اخبار ,

اختصاصی | فریاد «لبیک یا نصرالله» مردم شهر نبطیه در حمایت از سیدحسن نصرالله

اختصاصی | فریاد «لبیک یا نصرالله» مردم شهر نبطیه در حمایت از سیدحسن نصرالله
اختصاصی | فریاد «لبیک یا نصرالله» مردم شهر نبطیه در حمایت از سیدحسن نصرالله

اختصاصی | فریاد «لبیک یا نصرالله» مردم شهر نبطیه در حمایت از سیدحسن نصرالله