تبلیغات بنری
چند ماهی از ازدواج مهدی کوشکی 40 ساله با ریحانه پارسای 21 ساله می گذرد. در این مدت حرف و حدیث های زیادی پیرامون ازدواج این دو شخص بخاطر اختلاف سنی بالای انها بوجود امد. در ابن بخش از واضح نیوز عکس دوتایی در اغوش هم ریحانه و مهدی را مشاهده میکنید    
از ریحانه پارسا و مهدی کوشکی چه خبر ؟ عکس دوتایی اغوش هم ریحانه و مهدی

چند ماهی از ازدواج مهدی کوشکی 40 ساله با ریحانه پارسای 21 ساله می گذرد. در این مدت حرف و حدیث های زیادی پیرامون ازدواج این دو شخص بخاطر اختلاف سنی بالای انها بوجود امد. در ابن بخش از واضح نیوز عکس دوتایی در اغوش هم ریحانه و مهدی را مشاهده میکنید